Polityka prywatności Ladacznica & Liebhaber Gruppe
 
1. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) zawiera zasady przetwarzania danych osobowych oraz informacje dotyczące plików cookies (tzw. ciasteczek) obowiązujących w serwisie internetowym: https://zapiskiladacznicy.com.pl („Serwis”).
2. Administratorem danych osobowych jest Ladacznica & Liebhaber Gruppe („LLG”).
3. Z LLG możliwy jest kontakt poprzez pocztę e-mail: zapiskiladacznicy@wp.pl
 
Dane osobowe
 
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
2. Dane osobowe uzyskiwane są podczas świadczenia usług pijarowych i usług marketingu.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
<> świadczenia usług pijarowych;
<> wysyłania treści marketingowych – przez czas istnienia zgody na otrzymywane treści marketingowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez LLG jest:
<> 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
<> 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy;
<> 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na LLG.
5. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim świadczącym działalność płatniczą, prawną, księgową, serwerową i hostingową.
6. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
7. Użytkownik uprawniony jest do:
<> żądania od LLG dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
<> żądania od LLG przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych;
<> wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez LLG.
8. Aby skorzystać z uprawnień określonych w ust. 7 powyżej, należy przesłać stosowny dokument do LLG, poprzez pocztę elektroniczną.
9. Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 7 powyżej, użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika narusza przepisy prawa.
                                                   
Wykorzystywanie plików cookies
 
1. Strona internetowa ZAPISKI LADACZNICY nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika platformy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych platformy.
3. Pliki cookies zazwyczaj zawierają następujące informacje:
<> informacje o przeglądarce użytkownika;
<> publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
<> odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu;
<> informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika.
4. Pliki cookies nie zawierają żadnych identyfikujących danych osoby odwiedzającej stronę internetową ani innych informacji pozyskanych od użytkowników.
5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika platformy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator platformy: ZAPISKI LADACZNICY.
6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
<> dostosowania zawartości stron internetowych platformy do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika platformy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
<> tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy platformy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy platformy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika platformy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator platformy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych platformy.
 
Google Analytics
 
1. Strona internetowa https://zapiskiladacznicy.com.pl korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”).
2. Google Analytics używa plików cookies w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google.
3. Google będzie wykorzystywał informacje do celów oceny korzystania z witryny przez użytkowników, świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu, tworzenia raportów z ruchu na stronach dla operatorów witryn.
4. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Google może również przekazywać wyżej wymienione informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązany to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
5. Korzystając z niniejszej strony internetowej: https://zapiskiladacznicy.com.pl, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i celach określonych powyżej.
 
Informacje końcowe
 
1. Polityka w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku.
2. LLG jest uprawniona do zamiany Polityki prywatności, informacja o zmianie pojawi się na stronie głównej serwisu i staje się skuteczna wobec użytkowników w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionej Polityki prywatności. Wszelkie czynności realizowane w serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującej Polityki prywatności.
3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki prywatności zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 

Szukaj

Newsletter

Zapisując się na newsletter, zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych, akceptując warunki Polityki prywatności.
BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates